Oppstalling

Her har vi dyr som skal opereres, etter operasjon, og pasienter som må være på klinikken gjennom dagen for å ta forskjellige prøver.