Røntgen

Tønsberg DyreklinikkRøntgenapparatet er et nyttig hjelpemiddel i veldig mange situasjoner. Vi bruker et digitalt røntgenapparat hvor de fremkalte bildene kommer rett opp på en dataskjerm. Røntgen brukes blant annet til å påvise benbrudd eller problemer med hjerte og lunger, men også til hyggeligere ting som å finne ut hvor mange valper en drektig tispe venter.